Andere Tijden 3. Bilderberg conferentie 1954 [Dutch Television © VPRO 2004]

  • Uploaded by Knewtube on Jun 8, 2012
  • Views: 491
+2899536 Prins Bernhard wordt benaderd Het was rond die tijd, begin 1951, dat de in Londen wonende Pool Joseph Retinger besloot zijn zorgen over de Atlantische verhoudingen om te zetten in een initiatief. John Pomian was destijds persoonlijk secr...

http://vpro.nl/geschiedenis/anderetijden/index.shtml?4158511+2899536

Prins Bernhard wordt benaderd

Het was rond die tijd, begin 1951, dat de in Londen wonende Pool Joseph Retinger besloot zijn zorgen over de Atlantische verhoudingen om te zetten in een initiatief. John Pomian was destijds persoonlijk secretaris van Retinger: 'Hij zag dat de initiatieven voor een verenigd Europa vast liepen en voor hem was zo'n Europa de enige manier om een vreedzame toekomst voor Polen te krijgen. De groeiende kloof met Amerika bracht het streven naar Europese eenheid in gevaar en dus wilde hij daar wat aan doen'. De slimme Retinger, die overal in Europa contacten had op hoog niveau, benaderde een aantal vrienden die hij tijdens de oorlog in Londen had leren kennen. Hij wist wel wie hij wakker schudde. Het waren mannen die zijn weerzin tegen het communisme deelden, net als het idee dat een goede relatie met Amerika noodzakelijk was voor het voortbestaan en de groei van een vrij Europa. Bovendien waren het stuk voor stuk pleitbezorgers en uitdragers van de Europese integratie: 'Het belang van Europa als geheel komt vóór dat van nationale belangen', aldus Unilever topman Paul Rijkens in een rede voor de BBC in 1953. Last but not least beschikten de leden van het groepje dat Retinger benaderde op hun beurt over een flink netwerk aan invloedrijke vrienden waar ze een beroep op konden doen.

This video is [FAIR USE], under
© COPYRIGHT LAW it is:
➀ noncommercial
➁ trans-formative in nature
➂ not competitive with the original work
➃ not effecting its market negatively

Thank you.

FAIR USE NOTICE:
[This video contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes]

Show More Show Less
Comments