Trying to land a Boeing 777 / Próba lądowania Boeinga 777 [5-Dec-2013]