ISRAEL’S LATEST HUMAN RIGHTS VIOLATION CAUGHT ON VIDEO TODAY

  • Uploaded by Kanaeta on Jan 8, 2014
  • Views: 117
IDF stands idly by as settlers throw stones at Palestinians * New video by human rights organization shows soldiers failing to intervene in standoff between Palestinians and settlers in West Bank. סרטון זה הוא אוסף של כל הצילומים מהאירוע בסדר כרונו...

IDF stands idly by as settlers throw stones at Palestinians * New video by human rights organization shows soldiers failing to intervene in standoff between Palestinians and settlers in West Bank. סרטון זה הוא אוסף של כל הצילומים מהאירוע בסדר כרונולוגי. For English: http://www.btselem.org/press_releases/20140108_settler_attack_in_urif בשעות הבוקר של יום שני, 6.1.13, הגיעה קבוצת מתנחלים רעולי פנים מכיוון ההתנחלות יצהר לפאתיו המזרחיים של הכפר עוריף, הסמוך לשכם, לאתר בנייה של מאגר מים המוקם במימון USAID. המתנחלים שברו את מונה החשמל ויידו אבנים על בית משפחת ספדי, הצמוד לאתר הבנייה, ולעבר בית הספר המרוחק משם כמאה מטרים. את המתנחלים ליוו חיילים, וכן לפחות מתנחל אחד חמוש ומצויד במכשיר קשר, המשתייך ככל הנראה למאבטחי ההתנחלות. בתיעוד הווידיאו שצילם תושב הכפר, אוסמה ספדי, ואשר הועבר לבצלם, נראים המתנחלים כשהם מיידים אבנים בזמן שחיילים עומדים לידם ואינם נוקטים בשום פעולה בכדי לעצור אותם, להרחיק אותם מן המקום או לכל הפחות להפסיק את זריקת האבנים. כמה מהתלמידים יידו אבנים בחזרה על המתנחלים, והחיילים ירו על התלמידים רימוני גז. אז הכניסו המורים את התלמידים לתוך בניין בית הספר כדי להרחיקם מן ההתרחשות. מהתיעוד עולה כי החיילים התעלמו מחובתם להגן על הפלסטינים באירוע זה: הם לא הפסיקו את מעשי האלימות שהתרחשו לנגד עיניהם והגיבו רק כאשר פלסטינים יידו אבנים חזרה על המתנחלים. לא נראה גם שחיילים ניסו לזהות את רעולי הפנים או לעכבם עד להגעת המשטרה כדי שניתן יהיה למצות עמם את הדין. ככל שידוע לבצלם, החיילים גם לא מסרו את גרסאותיהם אודות אירועים אלה למשטרה. מהתיעוד נראה כי הצבא, שאמור להגן על הפלסטינים בגדה, שימש למעשה בפועל כמעטפת אבטחה למתנחלים אלימים. הצבא באירוע נתן גיבוי למתנחלים לתקוף את הפלסטינים ואת רכושם.

Categories:
Show More Show Less
Comments