Set0waste#

Set0waste

Male (46) From Belgrade /

Preduzece za menadžment i ekološka istraživanja S.E.Trade d.o.o. obavlja poslove sakupljanja, transporta, primarne obrade i tretmana otpada, skladištenje i odlaganje otpada na lokaciji Slanacki ...

Videos